Моделювання еволюційних систем (кн)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Вовк В. Д.ПМі-41, ПМі-42, ПМі-43, ПМі-44, ПМі-45

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ПМі-41доцент Вовк В. Д., доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М.
ПМі-42доцент Вовк В. Д., доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М.
ПМі-43доцент Вовк В. Д., доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М.
ПМі-44доцент Вовк В. Д., доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М.
ПМі-45доцент Вовк В. Д., доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М.

Опис курсу

Online навчання. Посилання на ZOOM – аудиторію, у якій будуть проводитися лекційні та лабораторні заняття згідно з розкладом:

https://zoom.us/j/92175756568?pwd=MGVTY2t0dnptQUI0UzY3QjZGajU4QT09

 Лекційний курс:

1-й потік (середа VIII пара 19-40)

2-й потік (середа VII  пара 18-10)  

Лабораторні заняття:

         ПМІ – 41 (четвер VIII пара 15-05)    

         ПМІ – 42 (четвер VIII пара 16-40)   

         ПМІ – 43 (четвер VIII пара 18-10)     

         ПМІ – 44 (п’ятниця VIII пара 11-50)

         ПМІ – 45 (п’ятниця VIII пара 13-30)

За бажанням студентів та після узгодження з деканатом час онлайн занять може редагуватися.

 

Поточна успішність на 27.12.2020

Питання до іспиту

 

Лекція 1 (Тематична екскурсія)

Лекція 2  (Види систем)

Лекція 3  (Класичне моделювання, МСС)

Лекція 4  (Термодинаміка, ентропія)МДС_

Лекція 5  (Дискретні відображення)

Лекція 6  (Якісна теорія)МДС_

Лекція 7  (Атрактори)

Лекція 8  (Стійкість)

Лекція 9  (Режими із загостренням)

Лекція 10  (Теорія біфуркацій)

Лекція 11  (Сценарії хаосу)

Лекція 12  (Активні дисипативні системи)

Лекція 14  (Методи дослідження моделей)

Лекція 15  (Клітинкові автомати)

Лекція 18  (Динамічні системи та інформація)

Поточна успішність:

Пробне завдання для колоквіуму:

Завдання 1

Список питань екзаменаційних білетів:

Питання до іспиту

Силабус курсу

Рекомендована література

  1. Александр, Болдачев. Новации. Суждения в русле эволюционной парадигмы. Спб. : С.-Петерб. ун-т, 2007. -256 с.
  2. Томпсон, Дж. М. Т. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике: Пер. с англ. М. : Мир, 1985. с. 254 с. ил.
  3. Глейк, Джемс. Хаос. Создание новой науки.
  4. Князева, Е. Н. и Курдюмов, С. П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. СПб : Алетейя, 2002. стр. 414.
  5. Пригожин, И. От существующего к возникающему. М. : Наука, 1985.
  6. Тарасевич, Ю. Ю. Математическое и компьютерное моделирование. Вводный курс: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. М. : Едиториал УРСС, 2002. стр. 144.
  7. Анищенко, В. С. Знакомство с нелинейной динамикой: Лекции соросовского профессора: Учеб. пособие. Москва-Ижевск : Институт компьютерных иссследований, 2002. с. 144.
  8. Пригожин, И. та Стенгерс, И. Время, хаос, квант. М. : Прогресс, 1994.
  9. Н.Н., Моисеев. Алгоритмы развития. М. : Наука, 1987.