Навчальний план (комп’ютерні науки)

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 122 комп’ютерні науки

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 32 32 2:2 Залік
Алгебра та геометрія 32 32 2:2 Залік
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 16 16 1:1 Залік
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 16 16 1:1 Залік
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Навчальна практика (КДАІС) 32 0:2 Немає
Навчальна практика (КІС) 32 0:2 Немає
Навчальна практика (КП) 32 0:2 Немає
Організація та обробка електронної інформації 32 32 2:2 Іспит
Програмування (КПР) 32 32 2:2 Іспит
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритми і структури даних 32 32 2:2 Диф. залік
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Навчальна практика (КДАІС) 32 0:2 Диф. залік
Навчальна практика (КІС) 32 0:2 Диф. залік
Навчальна практика (КП) 32 0:2 Диф. залік
Програмування (КПР) 32 32 2:2 Іспит
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура обчислювальних систем 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Диференціальні рівняння 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Математична логіка та теорія алгоритмів 32 32 2:2 Іспит
Математичний аналіз 16 16 1:1 Іспит
Навчальна практика (КДАІС) 32 0:2 Немає
Навчальна практика (КІС) 32 0:2 Немає
Навчальна практика (КП) 32 0:2 Немає
Основи психології і педагогіки 16 16 1:1 Залік
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Математична логіка та теорія алгоритмів 32 32 2:2 Іспит
Навчальна практика (КДАІС) 32 0:2 Диф. залік
Навчальна практика (КІС) 32 0:2 Диф. залік
Навчальна практика (КП) 32 0:2 Диф. залік
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Іспит
Функціональний аналіз 32 32 2:2 Іспит
Чисельні методи лінійної алгебри 32 32 2:2 Диф. залік