Навчальний план

Спеціальність – прикладна математика

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 32 32 2:2 Іспит
Вступ до програмування 32 32 2:2 Іспит
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Математичний аналіз 48 48 3:3 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 32 32 2:2 Іспит
Алгоритми обчислювальних процесів 32 32 2:2 Диф. залік
Дискретна математика 32 48 2:3 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Навчальна практика (КПМ)
Навчальна практика (КОМ)
90 0:5,6 Диф. залік
Основи програмування 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні рівняння 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Математичний аналіз 32 32 2:2 Іспит
Навчальна практика (КПМ)
Навчальна практика (КОМ)
60 0:3,8 Немає
Об’єктно орієнтоване програмування 32 32 2:2 Іспит
Теорія імовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Навчальна практика (КПМ)
Навчальна практика (КОМ)
30 0:1,9 Диф. залік
Програмне забезпечення 32 32 2:2 Залік
Рівняння математичної фізики 32 32 2:2 Залік
Теорія імовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Функціональний аналіз 32 32 2:2 Іспит
Чисельні методи лінійної алгебри 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура комп’ютерних систем 32 16 2:1 Іспит
Бази даних та інформаційні системи 32 48 2:3 Іспит
Курсова робота 45 0:2,8 Немає
Програмне забезпечення 32 32 2:2 Іспит
Чисельні методи 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Використання систем комп’ютерної математики у наукових дослідженнях
Вступ до нереляційних баз даних
Основи web програмування
32 32 2:2 Залік
Системи комп’ютерної математики 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Курсова робота 45 0:2,8 Курсова робота
Операційні системи 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Чисельні методи 48 48 3:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:.NET технології
Вступ до машинного навчання
Комп’ютерне моделювання динамічних систем
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Організація та обробка великих даних
Основи хмарних обчислень
Проєктування web застосунків
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Дослідження операцій 28 28 1,8:1,8 Іспит
Математичні моделі в науці і технологіях 28 42 1,8:2,6 Іспит
Чисельні методи математичної фізики 28 28 1,8:1,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вступ до блокчейн технологій
Захист інформації
Основи криптології
28 28 1,8:1,8 Залік
Паралельні та розподілені обчислення 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:Генетичні алгоритми
Прикладне статистичне моделювання
42 28 2,6:1,8 Залік