Навчальний план

Спеціальність – прикладна математика

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 16 32 1:2 Іспит
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 16 16 1:1 Залік
Вступ до програмування 32 32 2:2 Іспит
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Математичний аналіз 48 48 3:3 Іспит
Навчальна практика (КПМ)
Навчальна практика (КОМ)
32 0:2 Немає
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 16 32 1:2 Іспит
Алгоритми обчислювальних процесів (КПМ)
Алгоритми обчислювальних процесів (КОМ)
32 32 2:2 Іспит
Дискретна математика 32 48 2:3 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Математичний аналіз 48 48 3:3 Іспит
Навчальна практика (КПМ)
Навчальна практика (КОМ)
32 0:2 Диф. залік
Основи програмування 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура комп’ютерних систем 32 16 2:1 Залік
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Диференціальні рівняння 32 32 2:2 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Математичний аналіз 32 32 2:2 Іспит
Навчальна практика (КПМ)
Навчальна практика (КОМ)
32 0:2 Немає
Об’єктно орієнтоване програмування 32 16 2:1 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Навчальна практика (КПМ)
Навчальна практика (КОМ)
32 0:2 Диф. залік
Операційні системи (КОМ)
Операційні системи (КПМ)
16 32 1:2 Іспит
Програмне забезпечення 32 32 2:2 Залік
Рівняння математичної фізики 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Функціональний аналіз 32 32 2:2 Іспит
Чисельні методи лінійної алгебри 32 2:0 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Програмне забезпечення 32 64 2:4 Диф. залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Чисельні методи 32 48 2:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Використання систем комп’ютерної математики у наукових дослідженнях
Системи комп’ютерної математики
32 32 2:2 Залік
3D-графічні технології 48 32 3:2 Залік
Вступ до машинного навчання 48 32 3:2 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Інтелектуальний аналіз даних
Розробка проектів на Андроїд
16 16 1:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи 32 48 2:3 Іспит
Математичні моделі механіки суцільного середовища 32 16 2:1 Іспит
Філософія 32 16 2:1 Іспит
Чисельні методи 48 32 3:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:.NET технології
Контроль якості досліджень та розробки проектів
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Комп’ютерне моделювання в електрооптиці
Комп’ютерне моделювання динамічних систем
32 32 2:2 Іспит
Створення web-додатків на мові Python 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
48 32 3:2 Іспит
Лінійні інтегральні рівняння 48 16 3:1 Іспит
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Чисельні методи математичної фізики 48 32 3:2 Залік
Обчислювальна геометрія 16 64 1:4 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Програмування мовою Java
Розробка веб-застосувань
32 32 2:2 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математична економіка 32 16 2:1 Залік
Математичне моделювання в науці і технологіях 32 32 2:2 Залік
Основи права та основи конституційного права 16 16 1:1 Залік
Політологія 16 16 1:1 Іспит
Чисельні методи математичної фізики 32 32 2:2 Іспит
Основи криптології 32 32 2:2 Залік
Захист інформації 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Обчислювальні методи в нелінійних крайових задачах
Прикладне статистичне моделювання
32 48 2:3 Іспит