Навчальний план

Спеціальність – системний аналіз

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 16 32 1:2 Іспит
Безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа 16 32 1:2 Залік
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Математичний аналіз 48 48 3:3 Іспит
Моделі та методи дискретної математики 32 2:0 Іспит
Навчальна практика (КММСЕП) 28 0:1,8 Немає
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 16 32 1:2 Іспит
Алгоритми обчислювальних процесів 32 16 2:1 Диф. залік
Дискретна математика 32 48 2:3 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 48 48 3:3 Іспит
Навчальна практика (КММСЕП) 28 0:1,8 Диф. залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура комп’ютерних систем 32 16 2:1 Іспит
Диференціальні рівняння 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Навчальна практика (КММСЕП) 28 0:1,8 Немає
Об’єктно орієнтоване програмування 32 32 2:2 Іспит
Пакети прикладних програм 16 16 1:1 Залік
Українська мова (за проф. спрям. 0,3лек., 0,7рпакт.) 6 12 0,4:0,8 Залік
Основи фінансової математики 32 0:2 Залік
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Комп’ютерна графіка 34 17 2,1:1,1 Іспит
Навчальна практика (КММСЕП) 28 0:1,8 Диф. залік
Пакети прикладних програм 34 17 2,1:1,1 Залік
Програмування (.Net) 32 32 2:2 Іспит
Рівняння математичної фізики 32 32 2:2 Залік
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Залік
Українська мова (за проф. спрям. 0,3лек., 0,7рпакт.) 6 11 0,4:0,7 Залік
Функціональний аналіз 34 34 2,1:2,1 Іспит
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
32 0:2 Іспит
Бази даних та інформаційні системи 32 16 2:1 Залік
Комп’ютерні мережі 32 16 2:1 Залік
Основи інформаційних технологій 32 16 2:1 Залік
Системи захисту інформації 32 32 2:2 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за проф. спрям. 0,3лек., 0,7рпакт.) 6 30 0,4:1,9 Іспит
Числові методи 32 32 2:2 Залік
Інтернет технології обробки даних 36 36 2,3:2,3 Іспит
Фінансова математика 16 32 1:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Бази даних та інформаційні системи 16 16 1:1 Іспит
Системне програмування 16 32 1:2 Залік
Числові методи 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Інформаційні технології керування
Програмування мовою JAVA
32 16 2:1 Залік
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інтелектуальний аналіз даних 32 32 2:2 Іспит
Чисельні методи математичної фізики 32 16 2:1 Залік
16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Операційні системи
Системи керування базами даних
36 0:2,3 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
28 42 1,8:2,6 Іспит
28 28 1,8:1,8 Іспит
Чисельні методи математичної фізики 32 16 2:1 Іспит
Клієнт-серверні технології обробки даних 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 1:Операційні системи
Прикладна статистика
28 28 1,8:1,8 Іспит
144 0:9 Іспит
Об’єктно-орієнтовне проектування інформаційних систем 28 28 1,8:1,8 Залік