Навчальний план (Середня освіта (Інформатика))

Спеціальність – Середня освіта (Інформатика)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 32 32 2:2 Залік
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз (со) 32 32 2:2 Іспит
Навчальна (комп’ютерна) практика 32 0:2 Немає
Організація та обробка електронної інформації 32 32 2:2 Іспит
Програмування (2 потік) 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритми і структури даних 32 32 2:2 Диф. залік
Архітектура обчислювальних систем та комп’ютерна схемотехніка 32 32 2:2 Іспит
Дискретна математика. Частина 2 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Залік
Математичний аналіз (со) 32 32 2:2 Іспит
Навчальна (комп’ютерна) практика 64 0:4 Диф. залік
Програмування (2 потік) 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (обчислювальна) практика (КП) 32 0:2 Немає
Диференціальні рівняння 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія укр. культури 16 16 1:1 Залік
Математична логіка 32 32 2:2 Іспит
Програмування (кн – 2, со) 32 32 2:2 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Чисельні методи (кн – 2) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи – 2 32 32 2:2 Залік
Виробнича (обчислювальна) практика (КП) 32 0:2 Диф. залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Програмування (кн – 2, со) 32 32 2:2 Іспит
Теорія алгоритмів 32 32 2:2 Іспит
Теорія інформації та кодування 32 32 2:2 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка 32 0:2 Залік
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Використання засобів інформатики в шкільній освіті  32 32 2:2 Залік
Програмування в Office-середовищі 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи – 2 16 32 1:2 Іспит
Вступ до педагогічної професії 16 16 1:1 Залік
Комп’ютерні інформаційні мережі 32 32 2:2 Іспит
Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка(КН) 32 16 2:1 Іспит
Програмна інженерія 32 0:2 Іспит
Психологія (014.09) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Програмування на Java (СО) 32 32 2:2 Залік
Програмування під UNIX-подібними системами (CO) 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методи оптимізації (СО Інформатика) 32 32 2:2 Іспит
Методика викладання інформатики 32 32 2:2 Іспит
Педагогіка (СО Інформатика) 32 32 2:2 Іспит
Програмна інженерія 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: Цифрова обробка зображень (СО) 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:1. Математичні основи криптології 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Диференціальні рівняння. Додаткові розділи. 32 32 2:2 Залік
Прикладне програмування на NodeJS 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Культура педагогічної взаємодії 24 24 1,5:1,5 Іспит
Педагогічна практика 180 0:11,3 Диф. залік
Технології захисту інформації 24 24 1,5:1,5 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 12 12 0,8:0,8 Залік
Філософія 12 12 0,8:0,8 Залік
Інформаційні технології в освіті 24 24 1,5:1,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Логічне та функціональне програмування (СО) 24 36 1,5:2,3 Залік
Прикладне програмування мовою Python (СО) 24 36 1,5:2,3 Залік

8-й семестр