Навчальний план

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – прикладна математика 6.040301

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 18 36 1,1:2,3 Іспит
Вступ до програмування 54 36 3,4:2,3 Іспит
Дискретна математика 54 36 3,4:2,3 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 32 16 2:1 Іспит
Математичний аналіз 54 54 3,4:3,4 Іспит
Навчальна практика (КПМ)
Навчальна практика (КОМ)
54 0:3,4 Немає
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 17 34 1,1:2,1 Іспит
Алгоритми обчислювальних процесів (КПМ)
Алгоритми обчислювальних процесів (КОМ)
34 17 2,1:1,1 Залік
Дискретна математика 34 34 2,1:2,1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія української культури 17 17 1,1:1,1 Іспит
Математичний аналіз 51 51 3,2:3,2 Іспит
Навчальна практика (КПМ)
Навчальна практика (КОМ)
54 0:3,4 Диф. залік
Основи програмування 34 34 2,1:2,1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура комп’ютерних систем 36 18 2,3:1,1 Залік
Диференціальні рівняння 36 36 2,3:2,3 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 36 54 2,3:3,4 Іспит
Навчальна практика (КПМ)
Навчальна практика (КОМ)
54 0:3,4 Немає
Об’єктно орієнтоване програмування 36 54 2,3:3,4 Іспит
Українська мова (за проф. спр. 0,3лек.,0,7практ.) 6 12 0,4:0,8 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Чисельні методи лінійної алгебри 36 36 2,3:2,3 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Навчальна практика (КПМ)
Навчальна практика (КОМ)
54 0:3,4 Диф. залік
Операційні системи (КОМ)
Операційні системи (КПМ)
34 34 2,1:2,1 Іспит
Програмне забезпечення 34 51 2,1:3,2 Залік
Рівняння математичної фізики 34 34 2,1:2,1 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 34 34 2,1:2,1 Залік
Українська мова (за проф. спр. 0,3лек.,0,7практ.) 6 11 0,4:0,7 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає
Функціональний аналіз 51 34 3,2:2,1 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Механіка суцільного середовища 36 18 2,3:1,1 Іспит
Основи економічної теорії 16 16 1:1 Залік
Програмне забезпечення 36 36 2,3:2,3 Диф. залік
Теорія ймовірності та математична статистика 36 18 2,3:1,1 Іспит
Українська мова (за проф. спр. 0,3лек.,0,7практ.) 6 28 0,4:1,8 Іспит
Фізвиховання 72 0:4,5 Немає
Чисельні методи 36 36 2,3:2,3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:3D-графічні технології
Методи дослідження та наближеного розв’язування операторних рівнянь-І
36 18 2,3:1,1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Системи комп’ютерної математики
Чисельні методи розв’язування граничних задач електрооптики
54 36 3,4:2,3 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи 34 51 2,1:3,2 Іспит
Комп’ютерні мережі 34 17 2,1:1,1 Залік
Методи оптимізації 34 17 2,1:1,1 Залік
Основи інформаційних технологій 34 2,1:0 Залік
Фізвиховання 68 0:4,3 Залік
Чисельні методи 51 34 3,2:2,1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Комп’ютерне моделювання динамічних систем
Методи дослідження та наближеного розв’язування операторних рівнянь-ІІ
34 34 2,1:2,1 Іспит
Ітераційні методи розв’язування систем нелінійних рівнянь 51 17 3,2:1,1 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дослідження операцій 36 18 2,3:1,1 Залік
Іноземна мова 18 0:1,1 Залік
Лінійні інтегральні рівняння 54 18 3,4:1,1 Іспит
Методи оптимізації 18 18 1,1:1,1 Іспит
Основи інформаційних технологій 36 2,3:0 Іспит
Основи охорони праці 12 12 0,8:0,8 Залік
Чисельні методи математичної фізики 54 36 3,4:2,3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Обчислювальна геометрія
Програмування мовою Java
18 72 1,1:4,5 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Машинна графіка
Обчислювальні методи в нелінійних крайових задачах
36 36 2,3:2,3 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математична економіка 28 14 1,8:0,9 Залік
Математичне моделювання в науці і технологіях 28 28 1,8:1,8 Залік
Основи екології 28 1,8:0 Залік
Основи права та основи конституційного права 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія 14 14 0,9:0,9 Іспит
Чисельні методи математичної фізики 28 28 1,8:1,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методи побудови різницевих схем для диференціальних рівнянь другого порядку із змінними коефіцієнтами
Основи криптології
28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи криптології
Прикладне статистичне молделювання
28 42 1,8:2,6 Іспит