Навчальний план

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – системний аналіз 6.040303

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 18 36 1,1:2,3 Іспит
Вступ до програмування 54 36 3,4:2,3 Іспит
Дискретна математика 54 36 3,4:2,3 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 32 16 2:1 Іспит
Математичний аналіз 54 54 3,4:3,4 Іспит
Навчальна практика (КТОП)
Навчальна практика (КММСЕП)
54 0:3,4 Немає
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 17 34 1,1:2,1 Іспит
Алгоритми обчислювальних процесів (КТОП)
Алгоритми обчислювальних процесів (КММСЕП)
34 17 2,1:1,1 Залік
Дискретна математика 34 34 2,1:2,1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія української культури 17 17 1,1:1,1 Іспит
Математичний аналіз 51 51 3,2:3,2 Іспит
Навчальна практика (КТОП)
Навчальна практика (КММСЕП)
54 0:3,4 Диф. залік
Основи програмування 34 34 2,1:2,1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура комп’ютерних систем 36 18 2,3:1,1 Залік
Диференціальні рівняння 36 36 2,3:2,3 Залік
Іноземна мова 32 0:2 Немає
Математичний аналіз 36 54 2,3:3,4 Іспит
Навчальна практика (КТОП)
Навчальна практика (КММСЕП)
54 0:3,4 Немає
Об’єктно орієнтоване програмування 36 54 2,3:3,4 Іспит
Українська мова (за проф. спрям. 0,3лек., 0,7рпакт.) 6 12 0,4:0,8 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Чисельні методи лінійної алгебри 36 36 2,3:2,3 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 32 0:2 Іспит
Комп’ютерна графіка 34 17 2,1:1,1 Іспит
Навчальна практика (КТОП)
Навчальна практика (КММСЕП)
54 0:3,4 Диф. залік
Пакети прикладних програм 16 16 1:1 Залік
Пакети прикладних програм 34 17 2,1:1,1 Залік
Програмне забезпечення 34 51 2,1:3,2 Іспит
Рівняння математичної фізики 34 34 2,1:2,1 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 34 34 2,1:2,1 Залік
Українська мова (за проф. спрям. 0,3лек., 0,7рпакт.) 6 11 0,4:0,7 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає
Функціональний аналіз 34 34 2,1:2,1 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи 36 18 2,3:1,1 Залік
Основи економічної теорії 16 16 1:1 Залік
Програмне забезпечення 18 36 1,1:2,3 Іспит
Системи захисту інформації 36 36 2,3:2,3 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 36 36 2,3:2,3 Іспит
Українська мова (за проф. спрям. 0,3лек., 0,7рпакт.) 6 30 0,4:1,9 Іспит
Фізвиховання 72 0:4,5 Немає
Чисельні методи 36 34 2,3:2,1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Інтернет технології обробки даних
Теорія надійності
36 36 2,3:2,3 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи 17 18 1,1:1,1 Іспит
Комп’ютерні мережі 34 17 2,1:1,1 Залік
Методи оптимізації 34 34 2,1:2,1 Іспит
Основи інформаційних технологій 68 34 4,3:2,1 Іспит
Системне програмування 17 34 1,1:2,1 Залік
Фізвиховання 68 0:4,3 Залік
Чисельні методи 34 36 2,1:2,3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Інформаційні технології керування
Програмування мовою JAVA
34 17 2,1:1,1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ВЕБ-програмування 36 36 2,3:2,3 Іспит
Дослідження операцій 36 18 2,3:1,1 Немає
Іноземна мова 18 0:1,1 Залік
Методи оптимізації 36 18 2,3:1,1 Іспит
Моделювання соціально-економічних процесів 36 36 2,3:2,3 Іспит
Основи охорони праці 12 12 0,8:0,8 Залік
Системний аналіз 18 36 1,1:2,3 Залік
Чисельні методи математичної фізики 36 18 2,3:1,1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Операційні системи
Системи керування базами даних
36 0:2,3 Залік
Дисципліна на вибір 2:Об’єктно-орієнтовне проектування інформаційних систем
Прийняття рішень в умовах невизначеності
36 0:2,3 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дослідження операцій 14 28 0,9:1,8 Іспит
Математична економіка 42 28 2,6:1,8 Залік
Основи екології 28 1,8:0 Залік
Основи права та основи конституційного права 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія 14 14 0,9:0,9 Іспит
Фінансова математика 28 14 1,8:0,9 Залік
Чисельні методи математичної фізики 28 14 1,8:0,9 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Інтелектуальний аналіз даних
Клієнт-серверні технології обробки даних
14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 2:Операційні системи
Прикладна статистика
28 28 1,8:1,8 Іспит
144 0:9 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Конфліктно-керовані системи 18 18 1,1:1,1 Іспит
Сучасні технології програмування 36 36 2,3:2,3 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогіка і психологія вищої школи 36 18 2,3:1,1 Залік