Вітаємо переможців конкурсу студентських наукових робіт 2021-2022 н.р.

24.06.2022 | 15:44

Підведено підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021/2022 навчального року

для студентів факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Результати конкурсу за галузями знань:

  • «Інформатика і кібернетика»

переможцем конкурсу визнано роботу

«Метод з послідовною апроксимацією оберненого оператора для розв’язування нелінійних задач найменших квадратів».

Автор – Гавдяк Михайло Михайлович (ПМАМ-21).

Науковий керівник – професор Шахно Степан Михайлович.

  • «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)»

переможцем конкурсу визнано роботу

«Математичне моделювання поширення акустичних хвиль у в’язких рідинах».

Автори – Мільчановський Володимир Васильович (ПМПМ-12), Бондаренко Анастасія Ігорівна (ПМІ-42).

Науковий керівник – доцент Горлач Віталій Михайлович.