Системи захисту інформації (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичного моделювання соціально-економічних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Костенко С. Б.ПМа-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ПМа-32доцент Костенко С. Б., Фундак Л. І.

Опис курсу

Мета. Надати студентам знання та практичнi навички використання сучасних систем захисту інформації, криптографії, криптоаналізу. Вивчити програмні засоби захисту від несанкціонованого доступу до мережі та цифрових даних..

Завдання. Навчити студентів: основних методів захисту інформації від вірусної атаки та несанкціоновоного доступу до файлів, застосування симетричних та асиметричних алгоритмів криптографії, алгоритмам генерування ключів, цифрового підпису, розподілу таємниці.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні способи несанкціонованого доступу до інформації та методи захисту; типи вірусів та антивірусних систем; алгоритми симетричного шифрування та дешифрування; основні криптологічні алгоритми з відкритим ключем; системи цифрового підпису.

вміти: застосовувати набуті знання для захисту цифрової інформації.

Рекомендована література

БАЗОВА

  1. О.В.Вербіцький. Вступ до криптології. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 246с.
  2. І.Я. Берегуляк.Класичні методи криптування. – Львів: Львівський ун-т, 1997. – 180с.
  3. В.Ємець, А.Мельник, Р.Попович. Сучасна криптографія. Основні поняття. – Львів: БаК, 2003. – 144с.

ДОПОМІЖНА

  1. Введение в криптографию / Под общ. ред. В.В.Ященко, СПб., 2001
  2. С.Г.Бабичев, В.В.Гончаров, Р.Е.Серов. Основи современной криптографии. – М.: 2001
  3. Глушаков С.В., Сурядный А.С., Тесленко Н.С. Антихакер. – М.:АСТ, 2008. – 501с.

Б.М.Голуб. Системи захисту інформації. Текст лекцій. – Львів, 2014. Електронна версія.