Навчальний план Прикладна математика – Магістр

Спеціальність – Прикладна математика

9-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Додаткові розділи чисельних методів362,3:0Іспит
Комп’ютерне моделювання362,3:0Іспит
Математичне моделювання процесів переносу в складних системах135368,4:2,3Іспит
методи розпізнавання образів90905,6:5,6Іспит
Методи ФА у прикладних наукових дослідженнях32162:1Іспит
Нелінійні задачі математичної фізики та їх розв’язування16321:2Іспит
Сучасні інформаційні технології0:0Немає
управління розв. задач МФ1351358,4:8,4Іспит
Цивільний захист120:0,8Диф. залік
ДВ Теорія і методи прийняття рішень0:0Іспит
Дисципліна на вибір 1:Системи захисту інформації
Сучасні інформаційні технології
18361,1:2,3Іспит
Дисципліна на вибір 2:Моделі глибинного машинного навчання
Програмування мобільних додатків
32322:2Залік

10-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
JAVA-програмування: від серверних аплікацій до користувацьких інтерфейсів0:0Залік
Інтелектуальна власність161:0Залік
Методи регуляризації для розв’язування обернених задач0:0Іспит
Науковий семінар320:2Залік
Нелінійні задачі математичної фізики та їх розв’язування0:0Немає
Педагогіка і психологія вищої школи36182,3:1,1Залік
Проектування об’єктно зорієнтованих програм16321:2Залік
Ньютонівські методи в нелінійних задачах16161:1Залік
Основи управління ІТ-проектами32162:1Іспит

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Основи квантових обчислень16161:1Залік
16161:1Залік
32162:1Залік