Навчальний план Прикладна математика – Магістр (1,4)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 45 0:2,8 Немає
Іноземна мова за професійним спрямуванням 32 0:2 Залік
Курсова робота 45 0:2,8 Немає
Методи ФА у прикладних наукових дослідженнях 32 16 2:1 Іспит
Нелінійні задачі математичної фізики та їх розв’язування 16 32 1:2 Іспит
Основи управління науковими та ІТ проектами 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1: Крос-платформне програмування
Методи визначення ресурсу елементів конструкцій
Сучасні методи комп’ютерного моделювання_
32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Алгоритми та структури даних (англійською мовою)
Моделі глибинного машинного навчання (англійською мовою)
Реологія композиційних матеріалів
32 32 2:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 45 0:2,8 Диф. залік
Іноземна мова за професійним спрямуванням 32 0:2 Іспит
Курсова робота 45 0:2,8 Диф. залік
Методи паралельних обчислень 32 16 2:1 Іспит
Методи регуляризації для розв’язування обернених задач 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Статистичні моделі в комп’ютерній лінгвістиці
Технології опрацювання та аналізу інформації
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Комп. мод. ДС з РП
Ньютонівські методи в нелінійних задачах
Чисельні методи в задачах механіки та інженерії
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Машинне навчання на графах
Проектування об’єктно зорієнтованих програм
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Інтеграція програмних систем
Комп’ютерне бачення
32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота 270 0:16,9 Диф. залік
Комп’ютерне моделювання у виробничих процесах 16 16 1:1 Залік
Науковий семінар 16 0:1 Залік
Оптимізація складних систем (англійською мовою) 16 16 1:1 Іспит
Основи квантових обчислень 16 16 1:1 Залік
Сучасні технології програмування (англійською мовою) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Математичне моделювання та симуляції
Мехатроніка
Розробка програмного забезпечення з відкритим кодом
16 16 1:1 Залік