Навчальний план Середня освіта (інформатика) – Магістр. Заочна форма.

Спеціальність – Середня освіта (Інформатика)

9-й семестр

10-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Алгоритмічні моделі інформатики10120,6:0,8Іспит
Іноземна мова за професійним спрямуванням100:0,6Іспит
Курсова робота0:0Диф. залік
Методологія наукового дослідження6100,4:0,6Іспит
Об’єктно орієнтований аналіз і проектування програмного забезпечення10120,6:0,8Іспит
Педагогічна практика900:5,6Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Ергономіка програмного забезпечення
Комп’ютерне бачення та аналіз зображень
880,5:0,5Залік

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Виробнича (переддипломна) практика900:5,6Диф. залік
Інформаційні технології в освіті660,4:0,4Іспит
Кваліфікаційна (магістерська) робота0:0Немає
Методи проектування навчальних засобів660,4:0,4Іспит
Науковий семінар120:0,8Залік
Дисципліна на вибір 1:Архітектура клієнт-сервер
Моніторинг та оцінювання якості освіти
680,4:0,5Залік
Дисципліна на вибір 2:Сучасні технології виконання програмних проектів
Технології комп’ютерного моделювання систем
680,4:0,5Залік