Навчальний план Комп’ютерні науки – Магістр

Спеціальність – Комп’ютерні науки

9-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32322:2Іспит
Динамічна теорія інформації21021013,1:13,1Іспит
ДР функаналізу21021013,1:13,1Іспит
Іноземна мова320:2Залік
Комп. бачення та аналіз зображень21021013,1:13,1Іспит
Педагогіка вищої школи36182,3:1,1Залік
Цивільний захист120:0,8Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Архітектура “клієнт-сервер”
Методи навчання з підкріпленням
18181,1:1,1Залік
Технології та мови програмування для задач штучного інтелекту18361,1:2,3Іспит
Моделювання задач математичної фізики36182,3:1,1Залік
Об’єктно-орієнтовний аналіз36362,3:2,3Іспит

10-й семестр

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Науковий семінар (КІС)160:1Залік
Архітектура масштабних систем16161:1Залік