Нечітке моделювання (комп’ютерні науки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Пелюшкевич О. В.ПМі-43, ПМі-45

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ПМі-43Пелюшкевич О. В., Коркуна Н. М.
ПМі-45Пелюшкевич О. В., Коркуна Н. М.

Опис курсу

 

В даному курсі вивчається теорія нечітких множин, математичні операції над нечіткими множинами і нечіткими відношеннями, а також використання нечіткої логіки для моделювання складних систем. Досліджуються моделі і алгоритми нечіткого логічного висновку. Розглядається питання побудови та використання нечітких нейронних мереж.

Силабус:

Завантажити силабус