Малець Романна Богданівна

Посада: доцент кафедри програмування

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-57

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Математичне моделювання термомеханічних процесів, тонкостінні тіла, метод скінченних елементів

Курси

Вибрані публікації

1. Вагін П.П., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А. Дослідження термонапруженого стану гнучких зсувних оболонок у квазістатичному наближенні // Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2002. – 45. № 3. – С. 108-117.
2. Вагін П.П., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А. Напівдискретизація за товщиною задачі теплопровідності у тонкому криволінійному шарі // Математичні студії. – 2006. – 26, № 1, С. 71-80.
3. Тихан М. О., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А. Моделювання термомеханічних процесів в конструктивних елементах вимірювачів тиску //Машинознавство. – 2008.- № 6. — С. 26-31.
4. Вагін П.П., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А. Дослідження термонапруженого стану гнучких зсувних оболонок у квазістатичному наближенні // Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2002. – 45. № 3. – С. 108-117.
5. Вагін П.П., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А. Напівдискретизація за товщиною задачі теплопровідності у тонкому криволінійному шарі // Математичні студії. – 2006. – 26, № 1, С. 71-80.
6. Тихан М. О., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А. Моделювання термомеханічних процесів в конструктивних елементах вимірювачів тиску //Машинознавство. – 2008.- № 6. — С. 26-31.
7. Malets R. Modeling and solvitability of the variational problem of thermo-elastic thin shells, compliant to shear and compression / R. Malets, H. Shynkarenko // Manufacturing Processes. Actual Problems – 2014. Vol.1. Basic Science Applications. Opole: Politechnika Opolska, 2014. pp.
8. Вагін П. П., Малець Р. Б., Шинкаренко Г. А. Варіаційне формулювання задачі нестаціонарної термопружності тонких оболонок, податливих до зсувів і стиснення // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 3. – С. 166–180.
9. Малець Р.Б. Побудова та аналіз однокрокової схеми інтегрування в часі задачі термопружності оболонок, податливих до зсувів та стиснення / Малець Р., Вагін П., Шинкаренко Г. // Прикладная радиоэлектроника – 2015.
10. Vahin P. P. Variational formulation of the problem of nonstationary thermoelasticity for thin shells compliant to shears and compression / P. P. Vahin, R. B. Malets’, H. A. Shynkarenko. // J. Math. Sci. – 2016. – 217, No. 3. – P. – 345–364.
11. Борзов Ю. О. Застосування комп’ютерного моделювання для забезпечення навчального процесу /Ю. О. Борзов, І. О. Малець, Р. Б. Малець // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: збірник наукових праць. – Львів, 2017. – В. 5. – С. 198-202.

Розклад