Вітаємо Богдана Павлишенка з успішним захистом докторської дисертації

21.04.2021 | 18:03

14 квітня 2021 року

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.01
в Харківському національному університеті радіоелектроніки
докторант факультету
Богдан Павлишенко
успішно захистив дисертацію
“Методи інтелектуального аналізу консолідованих даних для підтримки прийняття рішень”
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту,
науковий консультант професор І.І. Дияк

Вітаємо!