Новини кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Вітаємо Галину Квасницю з успішним захистом кандидатської дисертації

31.03.2021 | 19:07

30 березня 2021 року
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
асистентка кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем
Галина Андріївна Квасниця
успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
“Побудова та аналіз h-адаптивних схем методу скінченних елементів для задач теорії пружності”,
науковий керівник професор Г.А. Шинкаренко
Вітаємо!

Читати »