Загально факультетські новини

Науковий семінар “Оптимізація функціонування інтелектуальних об’єктів з використанням методів машинного навчання”

30.01.2023 | 14:06

У вівторок, 31 січня 2023 р., о 15:00
у 201 ауд. факультету електроніки та комп’ютерних технологій (вул. Драгоманова, 50)
відбудеться науковий семінар кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем
за результатами дисертаційної роботи асистента Сінькевича О.О.
“Оптимізація функціонування інтелектуальних об’єктів з використанням методів машинного навчання”
на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.
Науковий керівник професор Монастирський Л.С.
Доступ за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNhYjc2NjQtOGFiNi00NjlhLWJjNjMtZTcyZWI3NjBlNzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2253956559-785b-4138-a0aa-788a5d8b40b9%22%7d

Читати »

Навчання за PhD-програмою в Швеції

27.01.2023 | 11:39

Випускник факультету прикладної математики та інформатики,  аспірант факультету, який захистив дисертацію в Німеччині, працював в Університеті Сорбонни, нині доцент Університету Умео (Швеція) д-р Якимчук Р.П. запрошує випускників університету на навчання за PhD-програмою.
PhD student in Computing Science with focus on Sustainable Algorithmic Solutions at Umeå University, Department of Computing Science
Umeå University is one of Sweden’s largest institutions of higher education with over 35,000 students and 4,200 faculty and staff. We are characterized by world-leading research in several scientific fields and...

Читати »