Вітаємо Галину Квасницю з успішним захистом кандидатської дисертації

31.03.2021 | 19:07

Галина Квасниця30 березня 2021 року

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

асистентка кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Галина Андріївна Квасниця

успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

“Побудова та аналіз h-адаптивних схем методу скінченних елементів для задач теорії пружності”,

науковий керівник професор Г.А. Шинкаренко

Вітаємо!