Методи навчання з підкріпленням (прикладна інформатика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Щербина Ю. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета. Вивчення фундаментальних положень теорії і методів навчання з підкріпленням. Розв’язування задачі навчання з підкріпленням дає змогу інтелектуальному агенту домогтися успіху в невідомому середовищі, використовуючи лише отримані їм результати сприйняття, а іноді також винагороду.

Короткий опис. У курсі вивчаються марковські процеси прийняття рішень, рівняння Беллмана, алгоритм ітерації за значеннями, алгоритм ітерації за стратегіями для обчислення оптимальної стратегії, адаптивне динамічне програмування, навчання з урахуванням часових відмінностей, дослідження середовища.

Завдання. Головним завданням курсу є ознайомлення студентів із формулюванням основних понять такого розділу машинного навчання, як навчання з підкріпленням та вивчення головних типів методів навчання з підкріпленням.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати

  • формулювання основних положень навчання з підкріпленням;
  • методику безпосереднього оцінювання корисності;
  • методику адаптивного динамічного програмування;
  • методику часових відмінностей.

вміти

  • використовувати методи, засновані на безпосередньому оцінюванні корисності;
  • використовувати методи, засновані на адаптивному динамічному програмуванні;
  • використовувати методи на основі часових відмінностей.