Методи комп’ютерних обчислень (кн)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Шинкаренко Г. А.ПМі-31, ПМі-32, ПМі-33, ПМі-34, ПМі-35

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМі-31
ПМі-32
ПМі-33
ПМі-34
ПМі-35

Рекомендована література

 1. Трушевський В.М., Шинкаренко Г.А., Щербина Н.М. Метод скінченних елементів і штучні нейронні мережі. Теоретичні аспекти і застосування. Львів, Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014 – 396 с.
 2. Шинкаренко Г.А. Проекційно-сіткові методи розв’язування початково-крайових задач. Київ, НМКВО, 1991. – 88 с.
 3. Шинкаренко Г.А. Основи екології: Математичні проблеми охорони довкілля. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – 80 с. https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/EcoMod.pdf
 4. Савула Я.Г. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними методами. Львів, Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004 – 221с.
 5. Абрамов Є., Ліпіна О., Шинкаренко Г., Ямелинець А. Кусково-лінійнi апроксимації h–адаптивного методу скінченних елементів для одновимірних крайових задач // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ.–2006. Вип 11, с. 3-18
 6. Brenner S.C., Scott R. The Mathematical Theory of Finite Element Me­thods. Springer-Verlag New York Inc., 1994 – 294 pp.
 7. Gockenbach M.S. Understanding and Implementing the Finite Element Method. SIAM, 2006. – 380
 8. Akin J. E. Finite Element Analysis with Error Estimators. Elsevier, 2006. – 447pp.
 9. Zienkiewicz O. C. The Finite Element Method. Vol. 1: The Basis. Oxford: Butterworth & Heinemann, 2002. – 688 p
 10. https://www.coursera.org/learn/finite-element-method/
 11. https://freefem.org/
 12. https://fem-code.com/
 13. Scilab | www.scilab.org

Силабус: Методи комп'ютерних обчислень

Завантажити силабус