Мрака Ігор Богданович

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-90

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія міжнародних відносин у ХХ ст., Львів під час воєнних конфліктів.

Курси

Вибрані публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

Східний кордон Польщі в контексті англо-радянських відносин (1939-1941) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2003. – Вип. 3. – С. 212-216.

Питання кордонів Польщі у зовнішній політиці Великої Британії (1939-1941) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – Вип. 5-6. – С. 308-318.

Великобританія і питання кордону в польсько-радянських відносинах (червень-липень 1941 року) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – Вип. 38. – С. 684-704.

Питання східного кордону Польщі в англо-радянських відносинах (грудень 1941 – травень 1942) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2004. – Вип. 4: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського – С. 444-457.

Проблема польсько-українських взаємин у політиці Великої Британії (1939-1940) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – Вип. 39-40. – С. 659-680.

Британські спроби врегулювання польсько-радянських відносин: територіальний аспект проблеми (грудень 1943 – березень 1944 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2006. – Вип. 6. – С. 384-401.

Британські правлячі кола щодо майбутнього Польської держави (вересень–листопад 1939 р.) / Ігор Мрака // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. –- Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 109–119.

Поляки Львова у 1944–1945 роках (до питання про встановлення польсько-радянського кордону) / Ігор Мрака // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наукових праць / За ред. О. Аркуші й М. Мудрого. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Т. 8. Ч. 1: Влада і суспільство. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2012]. – С. 365–410.

Фрагмент неопублікованого щоденника Станіслава Миколайчика з часу польсько-радянських переговорів у Москві (серпень 1945 р.) / Ігор Мрака // Проблеми слов’янознавства. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 62. – С. 197–214.

Перший призов українців Східної Галичини до польської армії (1922–1923 рр.) / Ігор Мрака // Український історичний журнал. – 2014. – № 4. – С. 65–77.

Червона армія очима львів’ян восени 1939 р. / Ігор Мрака // Український історичний журнал. – 2016. – № 1. – 98–112.

Громадяни УРСР про “визвольний похід” Червоної армії в Західну Україну у вересні 1939 р. (за матеріалами ГДА СБУ) / І. Мрака // Історичні пам’ятки Галичини : мат-ли VI краєзнавчої конференції. – Львів, 2016. – С. 116-123.

Наукова біографія

Народився 1974 року у с. Тейсарів Жидачівського району Львівської області у сім’ї службовців. У 1990 році закінчив неповносередню школу. Протягом 1990-1994 рр. навчався у Самбірському педагогічному училищі.

1994-1995 – вчитель молодших класів Молодинчецької неповносередньої школи на Жидачівщині. У 1995-2000 рр. навчався на історичному факультеті, а у 2000-2001 рр. на магістерському курсі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2000-2003 рр. працював вчителем історії.

У 2001-2005 рр. – навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Проблема кордонів Польщі у зовнішній політиці Великої Британії у роки Другої світової війни (1939-1945)” (керівник – проф. М. М. Швагуляк).

В 2002-2006 – асистент кафедри нової та новітньої історії, з 2006 – асистент, доцент кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

4.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2009

5.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2010

6.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині XX ст.-2011

7.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

8.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

9.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

10.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

11.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

Розклад