Притула Микола Миколайович

Посада: завідувач кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: pmm@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Працює в області теорії асимптотичних методів нелінійної механіки та теорії інтегровності нелінійних динамічних систем  на функціональних та операторних многовидах. Ним розроблені та  обґрунтовані Лі-алгебраїчні аспекти градієнтного методу, аналізу прямих та інверсних нелінійних динамічних систем на повну інтегровність; на основі градієнтно-голономного алгоритму розроблена конструктивна методика дослідження збурених та неоднорідних нелінійних динамічних систем, їх параметрична інтегровність; розвинута теорія редукції на скінченновимірні підмноговиди та їх практична реалізація.

Курси

Біографія

Притула Микола Миколайович (25.05.1946, с. Незнанів, Львівської обл.) – математик, кандидат фізико-математичних наук (1982), доцент (1984), доктор фізико-математичних наук (1998), професор (1999). Закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1969).

 У 1969-1970 – інженер-програміст ОЦ Львівського статуправління; 1970-1971 – інженер-програміст Західно-Української геофізичної розвідувальної експедиції (ЗУГРЕ); 1971-1973 – служба в армії; 1973-1978 – інженер-програміст ЗУГРЕ;  1978-1980 – начальник відділу обчислювальної техніки Львівського теруправління; 1980-1984 – асистент кафедри обчислювальної математики факультету прикладної математики та інформатики; 1984-1999 – доцент кафедри теорії оптимальних процесів цього ж факультету.  З 1999 – професор цієї ж кафедри; 1988-1996 — заступник декана. З 2003 завідувач кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем.

Розклад