Вітаємо Андрія Глову зі здобуттям вченого ступеня доктора філософії

20.06.2022 | 16:45

17 червня 2022 року

у Львівському національному університеті імені Івана Франка

на Спеціалізованій вченій раді ДФ 35.051.056

відбувся успішний захист дисертації асистента кафедри програмування Андрія Глови на тему

“Розробка програмного та математичного забезпечення для моделювання еволюційних процесів”

на здобуття вченого ступеня доктора філософії (PhD)

з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

під керівництвом доцента кафедри програмування Анатолія Музичука.

Вітаємо Андрія Глову зі здобуттям вченого ступеня доктора філософії !!!

Фото Андрія Глови в Головному корпусі Університету

Фото Андрія Глови на факультеті прикладної математики та інформатики

Фото 1 з захисту дисертації Андрія Глови

Фото 2 з захисту дисертації Андрія Глови

Фото 3 з захисту дисертації Андрія Глови