ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ !!!

15.10.2014 | 13:18

Навчальний посібник «Практикум з чисельних методів» (автори: професор кафедри обчислювальної математики Шахно С.М., доцент кафедри обчислювальної математики Дудикевич А.Т., старший викладач кафедри прогамування Левицька С.М.) посів друге місце у конкурсі «Найкращий навчальний посібник природничого напряму 2013-2014 навчального року».

Вітаємо авторів з високою оцінкою їхньої праці!

В книзі розглянуто головні чисельні методи розв’язування задач лінійної алгебри, математичного аналізу, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь в частинних похідних та різні аспекти їхнього практичного використання. Наведено результати тестових розрахунків та набори завдань для самостійної роботи.
Книга призначена для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають чисельні методи.

Ознайомитися з навчальним посібником можна в бібліотеці Львівського університету, на кафедрах обчислювальної математики та програмування, а також в книжковій крамниці університету.