Відзнаки наших студентів за наукові здобутки до Дня науки

23.05.2023 | 14:49

20 квітня святкується День науки

Цього року, з цієї нагоди, для відзначення наукових здобутків студентів Університету відбулась Урочиста академія в Будинку вчених.

З ініціативи Студентського наукового товариства Львівського університету вперше, починаючи з 2022/23 навчального року, запроваджено іменні премії на честь відомих випускників та вчених, які працювали у Львівському університеті.

Зокрема, у галузі математичних та технічних наук, премію імені Стефана Банаха отримала

студентка групи ПМП-41 Оксана Паляниця.

Вітаємо першу лавреатку премії Стефана Банаха !!!

На урочистій академії відбулось також вручення дипломів призерам І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2023 року.

Наукові роботи студентів нашого факультету були відзначені за такими науковими напрямками:

Інформатика і кібернетика

Диплом І ступеня

Чумакевич Вікторія Вікторівна (ПМПМ-22), «Комп’ютерне моделювання напружень та деформування основи в районі будівництва», науковий керівник – доцент Дяконюк Лілія Миколаївна.

Диплом ІІ ступеня

Коваліско Ольга Іванівна (ПМПМ-22), «Математична модель росту ракової пухлини», науковий керівник – асистент Борисюк Ярина Євгенівна.

Пилипчук  Сергій-Олексій  Ігорович (ПМІМ-12), Шимків  Максим  Євгенійович (ПМІМ-11), «Розробка системи-сервісу для резервації місць в закладах громадського харчування», науковий керівник – професор Соколовський Ярослав Іванович.

Диплом ІІІ ступеня

Балабух Дмитро Ярославович (ПМІ-42), «Розробка Discord бота для програвання аудіо композицій», науковий керівник – професор Соколовський Ярослав Іванович.

Гнитка  Юрій  Олегович (ПМПМ-12), «Задача оптимального керування для математичної моделі поширення коронавірусної інфекції», науковий керівник – асистент Борисюк Ярина Євгенівна.

Данилів  Роман-Богдан  Романович (ПМАМ-11), «Створення платформи для онлайн тестування за допомогою Angular, NestJS, та PostgreSQL», науковий керівник – доцент Ковальчук Ольга Василівна.

Монастирський Руслан Ярославович (ПМІ-44), «Створення веб-додатку для керування часом та оптимізації продуктивності», науковий керівник – доцент Козій Ірина Ярославівна.

Патраманський Максим Іванович (ПМІ-42), «Розробка Telegram-бота для поширення музики», науковий керівник – доцент Козій Ірина Ярославівна.

Полюга Павло Вячеславович (ПМІ-42), «Розробка веб-застосунку для організації спортивних подій “Nearvent”», науковий керівник – доцент Бернакевич Ірина Євстахієвна.

Кібербезпека

Диплом І ступеня

Гранатир Святослав Ігорович (ПМК-41), «Контролі і стандарти інформаційної безпеки для хмарних сервісів (GCP,  Azure,  AWS)», науковий керівник – асистент Кропива Михайло Вікторович.

Фик Максим Ростиславович (ПМК-41), «Застосування методів машинного навчання (ML) для розпізнавання DGA доменів», науковий керівник – професор Венгерський Петро Сергійович.

Диплом ІІ ступеня

Демчишин Ілля Андрійович (ПМК-41), «Phishing. Розробка програми атаки та захисту», науковий керівник – професор Венгерський Петро Сергійович.

Левашов Максим Олегович (ПМК-41), «Розробка системи криптографічного захисту інформації на жорсткому диску», науковий керівник – доцент Трушевський Валерій Миколайович.

Диплом ІІІ ступеня

Бодьо Олег Ярославович  (ПМК-41), «Побудова менеджменту вразливостей», науковий керівник – асистент Карпюк Роман Валентинович.

Комп’ютерні науки

Диплом І ступеня

Шевчук  Маріан-Северин  Андрійович (ПМА-41) «Розробка web-додатку Calories Tracker із використанням JavaScript фреймворку React», науковий керівник – асистент Сторож Оксана Олегівна.

Юрченко  Юліана  Андріївна (ПМПМ-12), «Програмно-алгоритмiчне забезпечення оптичного розпiзнавання тексту зображень низької якостi методами машинного навчання», науковий керівник – професор Соколовський Ярослав Іванович.

Диплом ІІ ступеня

Гаркало  Мар`яна  Тарасівна (ПМІМ-11) «Розробка на платформі Angular інформаційного ресурсу безкаркасних меблів», науковий керівник – доцент Голуб Богдан Михайлович.

Пиж  Андрій  Мирославович (ПМІМ-12), «Розгортання системи на основі мікросервісної архітектури у хмарному сервісі Google Cloud Platform», науковий керівник – доцент Стельмащук Віталій Володимирович.

Подоляк  Артем  Сергійович (ПМІМ-11), «DevOps методології у розробці програмного забезпечення та їх практичне застосування», науковий керівник – доцент Козій Ірина Ярославівна.

Диплом ІІІ ступеня

Копина Ілля Ігорович (ПМІ-44), «Інформаційна технологія віддаленої комунікації медичного закладу з пацієнтами», науковий керівник – професор Соколовський Ярослав Іванович.

Мручко Ігор Володимирович (ПМІ-42), «Маршрутизація користувацьких запитів», науковий керівник – доцент Горлач Віталій Михайлович.

Шувар Софія Орестівна (ПМІ-43), «Застосування сегментації зображення у вітряній енергетиці», науковий керівник – доцент Квасниця Галина Андріївна.

Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)

Диплом І ступеня

Лапан  Святослав  Русланович (ПМПМ-11), «Компаративний аналіз погашення заборгованостей на купівлю житла в провідних  банках України» , науковий керівник – доцент Мельничин Андрій Володимирович.

Ривак Наталія Ігорівна (ПМПМ-22), «Застосування методiв регуляризацiї для розв’язування оберненої задачi в електрокардiографiї. МСЕ та МГЕ в контекстi електрокардiографiї», науковий керівник – професор Дияк Іван Іванович.

Диплом ІІ ступеня

Дишкант Володимир Зіновійович (ПМПМ-22), «Чисельне дослiдження осесиметричної задачi теорiї пружностi. Побудова адаптивного методу скiнченних елементiв на основi рiзницi результатiв МСЕ-НМГЕ», науковий керівник – професор Дияк Іван Іванович.

Подвірний  Олег  Богданович (ПМА-41), «Дослідження методів інтерполяції», науковий керівник – професор Шахно Степан Михайлович.

Диплом ІІІ ступеня

Березяк  Марта  Ігорівна (ПМА-41), «Методи без використання похiдних для нелiнiйних задач найменших квадратiв», професор Шахно Степан Михайлович.

Войтович Максим Вікторович (ПМІ-42), «Розв’язування крайової задачі піроелектрики методом скінченних елементів», науковий керівник – доцент Стельмащук Віталій Володимирович.

Вітаємо дипломантів !!!