Відкрита лекція професора Тараса Заболоцького

27.04.2023 | 18:46

У середу 3 травня о 13:30 відбудеться відкрита лекція

професора Заболоцького Тараса Миколайовича

з курсу “Теорія інформації та кодування” на тему “Поліноміальні та циклічні коди”.

Посилання на нараду MS Teams:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBoE_HOG1Hw7g5P8dP2d0r36BOrsw_G9czigcmK3iu4c1%40thread.tacv2/1682533050895?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2262f040f4-e256-4461-b742-a45e8e4c4ae3%22%7d