Списки рекомендованих до зарахування на бюджет

01.08.2016 | 17:43

Міністерство освіти та науки України

збільшило обсяги державного замовлення на спеціальності

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформатика) та

Прикладна математика (Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи)

у зв’язку з високими балами абітурієнтів.

Списки рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання.