Порядок нарахування додаткових балів стипендіального рейтингу

17.05.2022 | 14:21
  • 16-31 травня – студенти подають заяви та відповідні документи до стипендіальної комісії факультету на електронну скриньку студради studrada.fpmi@gmail.com;
  • 1-7 червня – стипендіальні комісії факультетів розглядають подані заяви та приймають рішення на засіданні про нарахування додаткових балів;
  • 8-10 червня – стипендіальні комісії факультетів передають у Сектор студентської підтримки Центру підтримки студентських сервісів (238 кабінет Головного корпусу Університету) відомості про додаткові бали студентів (зразок заповненої відомості про додаткові бали студентів прикріплено до листа);
  • 13-17 червня – Сектор студентської підтримки ЦПСС забезпечує внесення додаткових балів в систему “Деканат”.
У Додатку №2 Правил призначення академічних стипендій в Університеті
зазначено детальну інформацію про види діяльності і кількість додаткових балів, які можуть бути нараховані студентам.
Звертаємо увагу, що максимальне значення додаткових балів становить – 10 балів. Додаткові бали нараховуються за рішенням Стипендіальної комісії факультету. Якщо сума додаткових балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, спортивній діяльності перевищує максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним максимальному значенню.
У випадку досягнень студентів не зазначених у цьому додатку додатковий бал може бути наданий студенту за рішенням Стипендіальної комісії факультету.