Обсяги державного замовлення на факультет

18.07.2016 | 19:33

ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

на підготовку здобувачів освіти у 2016-2017 навчальному році

 

Спеціальність (спеціалізація)

Державне замовлення

Ліцензований обсяг

БАКАЛАВР

Середня освіта (інформатика)

10

20

Прикладна математика

(Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи)

40

65

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)

70

90

Системний аналіз

50

65

СПЕЦІАЛІСТ

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)

16

30

Прикладна математика

(Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи)

0

60

Системний аналіз і управління

8

30

МАГІСТР

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)

45

45

Прикладна математика

(Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи)

38

45

Системний аналіз і управління

30

35