Науковий семінар “Оптимізація функціонування інтелектуальних об’єктів з використанням методів машинного навчання”

30.01.2023 | 14:06

У вівторок, 31 січня 2023 р., о 15:00

у 201 ауд. факультету електроніки та комп’ютерних технологій (вул. Драгоманова, 50)

відбудеться науковий семінар кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем

за результатами дисертаційної роботи асистента Сінькевича О.О.

“Оптимізація функціонування інтелектуальних об’єктів з використанням методів машинного навчання”

на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

Науковий керівник професор Монастирський Л.С.

Доступ за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNhYjc2NjQtOGFiNi00NjlhLWJjNjMtZTcyZWI3NjBlNzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2253956559-785b-4138-a0aa-788a5d8b40b9%22%7d