Науковий семінар

25.02.2024 | 12:02

Шановні колеги!

У понеділок 26 лютого 2024 року о 13.30 год. відбудеться науковий семінар   кафедри теорії оптимальних процесів  у змішаному форматі (ауд. 269).
Тема доповіді: Біциклічні розширення напівгруп та їхні ендоморфізми. 
Доповідач:  Асистентка кафедри, доктор філософії Попадюк  Ольга Богданівна.
Запрошуються всі бажаючі.
Посилання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6849397db65843799f1c10a4cc0d4b88%40thread.tacv2/1708854003108?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ffe84e05-beda-4c05-a04e-db5e7640d3a4%22%7d