Науковий семінар

15.03.2023 | 10:48

16 березня 2023 року о 14 год. 00 хв. на кафедрі теорії оптимальних процесів відбудеться науковий семінар (у змішаному форматі).

Доповідачі: Проф. Бартіш М.Я., доц. Ковальчук О.В., доц. Огородник Н П.

Тема доповіді: Деякі методи мінімізації функцій з надквадратичною збіжністю.

 Запрошуються всі бажаючі.

Посилання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6849397db65843799f1c10a4cc0d4b88%40thread.tacv2/1678870800072?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ffe84e05-beda-4c05-a04e-db5e7640d3a4%22%7d