Науковий семінар

01.12.2022 | 22:47

5 грудня 2022 року о 14 год. 00 хв. на кафедрі теорії оптимальних процесів відбудеться науковий семінар. З доповіддю виступить  професор Демидюк Мирослав Васильович.

Тема доповіді: Математичне моделювання ходи людини з ортопедичними пристроями .

Запрошуються усі  бажаючі.

Посилання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6849397db65843799f1c10a4cc0d4b88%40thread.tacv2/1669927164974?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ffe84e05-beda-4c05-a04e-db5e7640d3a4%22%7d