Науковий семінар

29.10.2022 | 20:10

31 жовтня 2022 року о 13 год. 20 хв. на кафедрі теорії оптимальних процесів відбудеться науковий семінар.

З доповіддю виступить
професор Чабанюк Ярослав Михайлович.
Теми доповіді: The Compensating Operator of the Diffusion Transfer Process in the Control Task.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6849397db65843799f1c10a4cc0d4b88%40thread.tacv2/1666538861427?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ffe84e05-beda-4c05-a04e-db5e7640d3a4%22%7d

Запрошуються всі бажаючі.