Науковий семінар

02.10.2022 | 20:04

3 жовтня 2022 року о 14 год. на кафедрі теорії оптимальних процесів   (ауд. 269) відбудеться науковий семінар.  З доповіддю виступить професор кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь Єлейко Ярослав Іванович.

Тема доповіді:

Статистичний аналіз даних в умовах невизначеності.

Запрошуються всі бажаючі.

Онлайн-посилання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6849397db65843799f1c10a4cc0d4b88%40thread.tacv2/1664477241166?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ffe84e05-beda-4c05-a04e-db5e7640d3a4%22%7d