Чисельний аналіз початково-крайових задач для неоднорідних середовищ на основі поєднання методів скінченних і граничних елементів

Дата проведення: 23.05.2017 о 15:00 год. в ауд. 261

За матеріалами дисертації на здобуття вченого ступеня доктора фіз.-мат. наук