Лисак Надія Василівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Телефон (робочий): (032) 276-83-65

Наукові інтереси

Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості.

Публікації

Лавринів Христина. Зміни рівня тривожності спортсменів-футболістів / Христина Лавринів, Ірина Козак, Оксана Павлишин, Надія Лисак // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 147–151.

Хомин Софія. Поняття принципу оздоровчої течії у фізичному вихованні студентства. Її переваги та особливості / Софія Хомин, Любов Покотило, Ірина Козак, Надія Лисак // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 131–134.

Бенцак Роман. Формування здорового способу життя серед студентів економічного профілю / Роман Бенцак, Надія Лисак // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 227–231.

Біографія

1991 – закінчила Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю “фізична культура і спорт, викладач фізичного виховання і спорту”.

1.03-1.04 2010 – здобула науковий ступінь у Національний університет «Львівська Політехніка». Тема: «Організація фізичного виховання у вищих навчальних закладах».

Розклад