Nadiia Lysak

Position: Senior Lecturer, Physical education and sport Department

Phone (office): (032) 276-83-65

Research interests

Optimization of motor activity of students during doing health improvement exercises physical exercises.

Publications

Лавринів Христина. Зміни рівня тривожності спортсменів-футболістів / Христина Лавринів, Ірина Козак, Оксана Павлишин, Надія Лисак // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 147–151.

Хомин Софія. Поняття принципу оздоровчої течії у фізичному вихованні студентства. Її переваги та особливості / Софія Хомин, Любов Покотило, Ірина Козак, Надія Лисак // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 131–134.

Бенцак Роман. Формування здорового способу життя серед студентів економічного профілю / Роман Бенцак, Надія Лисак // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 227–231.

Biography

1991 – graduated the Lviv State Institute of PE and Sports;

2010 – gor PhD at the National University “Lvivska Politechnika” ( the theme of dissertation – “Organization of PE in high schools”)

Schedule