Квас Олена Валеріївна

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-85

Електронна пошта: olena.kvas@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Соціальна психологія дитинства, зокрема, дитяча картина світу в контексті методології сучасної соціальної психології. Сучасні дослідження історії дитинства, зокрема, еволюція образу дитини і дитинства. Дитиноцентричні засади у антипедагогіці, критично-емансипаційній педагогіці, гуманістичній психології та педагогіці, конструктивістській педагогіці тощо.

Публікації

Автор статей: Дитиноцентризм – дитини як humanum (2012), Актуальність педагогіки дитинства в сучасних педагогічних концепціях та напрямах (2012), Дитинство у психолого-педагогічних дослідженнях С. Балея (2010), Сакральний образ дитини в українській мистецькій традиції (2013), Педагогічні умови гендерної соціалізації дітей молодшого шкільного віку (2014), Організаційно-педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників засобами ігрової діяльності (2015).

Автор монографії Дитиноцентризм у науках про виховання: історичний аспект (2011).

Співавтор навчально-методичного посібника: Історія виховання. Том 2: від ХІХ ст. до наших днів (2013).

Біографія

(03.V.1976, м. Лубни Полт. обл.) – соціальний психолог, кандидат психологічних наук (Вплив етнічних стереотипів на процес міжособистісного оцінювання, 2003), доцент (2004), історик педагогіки, доктор педагогічних наук (Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній теорії та практиці (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст., 2012), професор (2014).

Закінчила ф-т соціології та психології Київського націон. ун-ту ім. Т. Шевченка (1998) і аспірант. цього ж ун-ту за спеціальністю соціальна психологія (2003), докторантура Дрогобицького держ. пед. ун. ім. І. Франка . Від 2013 на пос. професора каф. психології Львів. ун-ту ім. І. Франка.

Розклад