Стохастична оптимізація

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
634ПМа-31професор Чабанюк Я. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
617ПМа-31професор Чабанюк Я. М.

Опис курсу

знати: основні поняття,  проблематику стохастичної оптимізації,  основні  методи  дослідження систем та розв’язку задач стохастичної оптимізації,

вміти: орієнтуватися в галузі системного аналізу та теорії систем, користуватися спеціальною літературою у предметній області, вести дискусію в предметних галузях стохастичної оптимізації,  а також вміти обгрунтувати вибіру засобів для розв’язування конкретних задач стохастичної оптимізації; зводити пояснювальну постановку  задачі  до  формальної та відносити їх до спеціальних розділів, засобів та технологій системного аналізу.

Рекомендована література

  1. ГраничинО,Н. Введение в методы стохастической оптимизации и оценивание. Санкт-Пет. госуни-т. 2003.
  2.  Жилинскас А. Глобальная оптимизация. Вильнюс. Москлас, 1986. 165с.
  3. Лавренюк С.П. Математичні основи мікроекономіки. Теорія споживання. Львів. В-во ЛНУ 2000. 
  4. Канторович Л.В., Горстко А.Б. Оптимальные решения в экономике. М. Наука. 1972.
  5. Невельсон М.Б., Хасьминский Р.З. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. М. Наука. 1972. 304 С.
  6. Вазан М.  Стохастическая оптимизация. М. Мир 1972. 295 С.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму