Актуарна математика (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Мельничин А. В.ПМа-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ПМа-51мдоцент Мельничин А. В.

Опис курсу

Мета. Надати студентам знання про предмет, принципи та методи актуарної математики; ознайомити з типовими задачами цієї науки; сформувати чітке уявлення про можливі застосування висновків її для аналізу явищ природи, планування та прогнозування виробничих процесів, захисту фізичних та юридичних осіб від небажаних випадковостей.

Завдання. Навчити студентів використовувати отримані висновки для захисту фізичних та юридичних осіб від небажаних випадковостей шляхом реалізації ефективних систем страхування, узгодження їх інтересів, обирати метод розв’язування задачі відповідно до її типу; аналізувати отримані результати.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: типові моделі актуарної математики, основні системи страхування, умови застосовності їх, теоретичні основи цієї науки.

вміти: застосовувати вивчені методи та алгоритми до конкретних задач актуарної математики.

Рекомендована література

  1. Н. Бадерс, X. Гербер, Д. Джонс, С. Несбатт, Дж. Хикман “ Актуарна математика”, 2001, с. 784.
  2. Ж. Лемер “ Автомобильное страхование. Актуарньїе модели”, пер. англ. 1998. 316с.
  3. Г. И. Салин, А.И. Салин «Введение в актуарную математику. Математические модели в страховании», М., 1994, 116 с.