За матеріалами кандидатської дисертації на тему : Трикрокові ітераційні методи розв’язування систем нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум

Дата проведення: 05.10.2015 о 13:30 год. в аудиторія 269