За матеріалами кандидатської дисертації на тему : Трикрокові ітераційні методи розв’язування систем нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум

Дата проведення: 30.11.2014 о 13:30 год. в аудиторія 269