Розв’язування нелінійної задачі теорії пружності для тіла з включенням поєднанням МГЕ та МСЕ з використанням методу декомпозиції областей.

Семінар кафедри прикладної математики

04.03.2015 о 12.00      ауд.278

Доповідач:  асист. Стягар А.О.