Про застосування неортогональних шаблонів для розв’язування задачі Діріхле для рівняння Пуассона

Дата проведення: 30.11.2013 о 13:30 год. в аудиторії 262 кафедри обчислювальної математики