Методи, моделі і алгоритми створення автоматизованих систем управління університетом.

аспірант Урсул І.З.,
Дата проведення: 30.11.2014 о 12:00 год. в кафедра прикладної математики (ауд.278)