Адаптивні схеми методу скінченних елементів в задачах еластостатики

Дата проведення: 2020.12.16 о 15:00 год.

Доповідь за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Шинкаренко Георгій Андрійович.

Посилання: Нарада Microsoft Teams