Стефанишин Ольга Василівна

Посада: професор кафедри економіки України

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239 40 28

Наукові інтереси

Формування і розвиток людського потенціалу інформаційно-індустріальної економіки України, дослідження макроекономічних аспектів функціонування національного ринку праці та перспективи впровадження інноваційних форм зайнятості молоді.

Курси

Публікації

Автор понад 150 наукових праць, зокрема:

  1. «Підприємництво: основи, особливості, механізми» (Львів, 2000, у співавт.)
  2. «Людський потенціал економіки України» (Львів, 2006)
  3. «Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки» (Львів, 2009)
  4. «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009, у співавт.)
  5. «Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-oekonomischen Globalisierung» (Німеччина, Берлін, 2013, у співавт.)
  6. «Особливості розвитку регіональних ринків праці України та професійно-кваліфікаційної структури людських ресурсів в умовах ефективної економіки» (Тернопіль, 2013)
  7. «Развитие духовно-информационной мобильности человеческого интеллектуального потенциала в условиях инновационного общества» (Росія, Пенза, 2013)
  8. Stefanyshyn О. Beschäftigung in der innovativen Wirtschaft der Ukraine – Voraussetzung für eine effektive Nutzung des menschlichen intellektuellen Potentials // Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-ökonomischen Globalisierung / W. Trillenberg (Hrg.). – Berlin : Forschungsinst. der Internat. Wiss.цйу Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik, 2013. – 419 S. : graph. Darst. (Europäische Integration ; 32). –S.237-245.
  9. Стефанишин О. В. Ідеї М. І. Туган-Барановського і сучасний людський розвиток / М. Туган-Барановський про зміст і чинники сучасного розвитку: монографія. Київ. ІЕРП. 2014. (в співавт.)

Біографія

1975 р. – закінчила економічний факультет ЛДУ ім. Івана Франка з відзнакою.

1979 р. –  захистила кандидатську дисертацію «Суспільно-необхідні затрати і ціни у сфері послуг».

1979 р. – зарахована на посаду асистента, у 1985 р. – старшого викладача, у 1990 р. – доцента кафедри політекономії Львівського зооветеринарного інституту.

1994–2007 рр. – працювала на посаді доцента кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка.

2007 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Людський потенціал економіки України (політико-економічний аналіз)».

2004–2008 рр. – працювала професором у Люблінському технічному університеті, де викладала навчальні дисципліни «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Основи менеджменту».

2012 – присвоєння вченого звання професора.

Засновник наукової школи з розвитку людського інтелектуального потенціалу національної економіки.

Педагогічний стаж 37 років.

Член спеціалізованих Вчених рад ЛНУ ім.І.Франка та Львівського економічного університету.

Проекти

Керівник наукового гуртка при кафедрі економіки України.

Розклад