Романюк Анатолій Семенович

Посада: завідувач кафедри політології

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-08

Наукові інтереси

Порівняльний аналіз політичних систем, сучасні політичні доктрини та партійні системи.

Публікації

І. Монографії:

 1. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.
 2. Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 391 с.

ІІ. Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях, та розділи колективних монографій:

 1. Романюк А. Християнська демократія: стан та розвиток у ХХ столітті // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – Вип.5. 2003. – С.324-333.
 2. Романюк А. Вплив системи фінансування політичних партій на розвиток демократії: світовий досвід та Україна // Романюк А.С., Шведа Ю.Р., Шумельда Ю.Р. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 54 – 70.
 3. Політологічний енциклопедичний словник/ Упорядник В.П.Горбатенко; За ред.: Ю.С.Шемчушенка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. і переоб. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с. (0,5 др.арк.)
 4. Романюк А. Становлення порівняльної політології та головні особливості методу порівняльних досліджень // Збірник наукових праць “Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. Вип.16. 2005. – С.15-21.
 5. Романюк А. Крайні праві політичні партії – як нова сім’я політичних партій країн Західної Європи // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип.15. – С.131-141.
 6. Романюк А. Інститут президента у системі представницької демократії // Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.286 – 309.
 7. Романюк А. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.132 – 170.
 8. Романюк А. Інститут президента в Україні // Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.312 – 349.
 9. Романюк А. Сутність та основні підходи щодо визначення соціально-політичних поділів // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів. 2005. № 1. – С.41 -47.
 10. Романюк А. Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній науці // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – 2006. – Вип. 9. – С.190 – 199.
 11. Романюк А. Уряди меншості у системі урядів країн Західної Європи // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2006. – Вип.17. – С.88 – 94.
 12. Романюк А. Переваги і проблеми виборчої системи відносної більшості на прикладі Сполученого Королівства // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2006. – Вип.18. – С.79- 86.
 13. Романюк А. Феномен урядів меншості в країнах Західної Європи // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. 2006, № 17. – С.24 – 27.
 14. Романюк А. Інститут прем’єр-міністра в країнах Західної Європи // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. 2006, № 18. – С.184 – 189.
 15. Романюк А. Порівняльний аналіз повноважень президентів України та країн Західної Європи і США // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, соціологія, філософія. – Ужгород: Вид-во Ужгородського НУ “Говерла”. 2006. Вип. 4. – С.200 -205.
 16. Романюк А., Поліщук Х. Становлення політико-порівняльних близькосхідних досліджень // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2007. № 1 (51). – С.135 – 139.
 17. Романюк А. Порівняльний аналіз стабільності урядів України та європейських країн з напівпрезидентською формою правління // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 5-6. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту «Говерла». 2007. – С.390-395.
 18. Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект // Вісник Центральної виборчої комісії. 2007. № 2(8). – С.58-63.
 19. Романюк А. Типологія урядових кабінетів в країнах Західної Європи: порівняльний аналіз // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С.235 – 244.
 20. Романюк А. Соціополітичний поділ “нової політики” в країнах Західної Європи // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: “ІНТАС”, 2007. – Вип.27. – С.239-253.
 21. Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 р. // Вибори та демократія. – 2006, № 3 (9). – С.4 -10.
 22. Романюк А. Основні тенденції змін партійних систем держав Західної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 7-8. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2007. – С.212 – 218.
 23. Romaniuk A.Instytucija Prezydenta na Ukrainie // Współczesna Ukraina / Red. Ł.Donaj, A.Romaniuk. – Łódz: Wyższa szkola studiów międzynarodowych, 2007. – S.7 -38.
 24. Романюк А. Україна після виборів // “Україна – ЄС. 2008. Нова гра”. Незалежний культорологічний часопис «Ї». – 2007. – № 50. – С.201-208.
 25. Романюк А. Порівняльний аналіз основних форм політичної участі громадян країн Західної Європи // Віче. – 2008, № 1. – C.44 – 47.
 26. Романюк А. Християнсько-демократичні партії країн Західної Європи як різновид консервативних партій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 9. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2008. – С.150-154.
 27. Романюк А. Фашизм // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. Ігора Підкови та Романа Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С.861- 862.
 28. Романюк А. Політичний вимір поняття «урядова партія» у країнах Західної Європи // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 79. Вип. 66. Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С.22 – 26.
 29. Романюк А. Імміграція до країн Західної Європи. Політичні наслідки // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008.- Вип.23. – С.111-122.
 30. Романюк А. Політична доктрина націоналізму// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 11. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.261-268.
 31. Романюк А. Політична доктрина популізму// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 12. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.223-228
 32. Романюк А. Інститут когабітації та політичні наслідки його реалізації в Україні / Анатолій Романюк, Володимир Мельник // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 17. – С. 69-73.
 33. Романюк А. Ситуація коґабітації у країнах Центральної та Східної Європи та їхні політичні наслідки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 13. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.146 – 149.
 34. Романюк А. Політична доктрина фемінізму у ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 13. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.339 – 345.
 35. Романюк А. Політична доктрина консерватизму // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 14. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2010. – С.254 – 259.
 36. Romanyuk A. System wyborczy Ukrainy // Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty. Pod redakcją naukową Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka / Трансформація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти. За редакцією Анджея Антошевського, Антоніни Колодій, Кшиштофа Ковальчика. – Wrocław, 2010. – S.159-170.
 37. Романюк А. Основні етапи розвитку політичної думки у ХХ ст.. // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. 2010. Вип. 1. – С.19-28.
 38. Романюк А. Електоральна ніша правих партій в Україні в контексті ситуації в країнах Західної та Східної і Центральної Європи// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 15. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2010. – С.100 – 105.
 39. Романюк А. Національні меншини у Львівській області // Регіоналістика, 2011, № 1. – С.52 – 56.
 40. Романюк А. Порівняльний аналіз результатів президентських виборчих кампаній 2004 та 2010 років у контексті регіоналізації України // Europa regionόw. Redakcja Michał Gołoś, Agnieszka Kasińska-Metryka. – Wydawnictwo: Adam Marszałek, 2011. – S.143 – 150.
 41. Романюк А. Концептуальна характеристика когабітації і практика її реалізації у країнах Центральної Європи та України // Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Praca zbiorowa pod red. Z.Białobłockiego i A.Romanyuka. – Kutno, 2012. – S.213-222.
 42. Романюк А. Популізм і розвиток партійної системи в Україні // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД, 2012. – С.242-258.
 43. Романюк А. Глава держави, Глава уряду, Держава, Державна безпека, Державний суверенітет, Коаліція держав, Народна демократія, Парламентаризм, Парламентська меншість, Парламентський контроль, «Партія влади», Поліцейська держава, Урядова партія // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – С.:143, 150, 198-199, 200-201, 203-204, 335, 477, 539, 540, 541, 543, 597-598, 740.
 44. Романюк А. Чинники формування і функціонування популізму в Україні //Rozwój poltyczny państw Europy Środkowej i Wshodniej. Praca zbiorowa pod red. Z.Białobłockiego i A.Romanyuka. – Kutno, 2012. – S.29-40.
 45. Романюк А.С. Порівняльний аналіз інституту президентства в країнах Центрально-Східної Європи // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікація. – 2012, № 3. – С.60-66.

ІІІ. Статті в інших наукових виданнях

 1. Монархія //Українські варіанти. – 1998, № 2 (4). – С.92 – 97.
 2. Абетка української політики: Довідник. Кер. Автор. Колективу М.Томенко. – К.: Смолоскип, 1998. – 230 с. ( у співавторстві).
 3. Західна Європа: Політичний довідник – Львів: ЦПД ЛДУ ім.І.Франка, 1999. – 39 с.
 4. Порівняльний аналіз позицій та компетенцій президентів у країнах Західної Європи // Інститут президентства у світі. Хто є хто. / Упор.: Романюк А., Скочиляс Л., Шведа Ю. – Львів: ЦПД, 1999. – С.4 – 15.
 5. Zródła finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych na Ukrainie // Kulisy finansowania polityki. Pod reakcją Marcina Waleckiego. – Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002. – P.105 – 115.
 6. Політичні наслідки застосування пропорційної виборчої системи під час виборів до парламенту у березні 2006 р. // Політичні партії на Львівщині напередодні виборів 2006: Посібник-довідник / Укладачі: Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2005. – С.7 – 12.
 7. Виборчі системи та їхні політичні наслідки// РоманюкА., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.132-170.
 8. Інститут президента в Україні // РоманюкА., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД -“Астролябія”, 2005. – С.312-349.
 9. Wybory parlamentarne 2006 na Ukrainie a perspektywy systemu partyjnego // Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy / Red. K.Kowalczyk, Ł.Tomczak. –Toruń: Wyd. Adam Marszalek, 2007. – S.123 – 130.
 10. Романюк А. Цілі та передумови подальшої модифікації виборчої системи України в контексті порівняльного аналізу //Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні: доповіді, виступи. Матеріали круглого столу. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. – С.103 – 108.

Підручники та навчально-методичні видання:

а. Видання з грифом МОН України:

 1. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст.: Навч.посіб. – К.: Знання, 2011. – 255 с.
 2. Романюк А.С. Політичні партії, суспільні організації та рухи// Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.М.Коваль керівник авторського колективу. – Харків: Фоліо, 2012 – С.181-205.

б. Інші видання:

 1. Основи політології (курс лекцій): Вдовичин І.Я., Денисенко В.М., Захара І.С., Кашуба М.В., Кухта Б.Л., Поліщук М.В., Романюк А.С., Старецька Л.І., Ткаченко Г.І., Угрин Л.Я.- Львів, 1991.- Ч. І. – 142 с. ( 1,0 др.арк.)
 2. Основи політології (курс лекцій): Вдовичин І.Я., Денисенко В.М., Захара І.С., Кашуба М.В., Кухта Б.Л., Поліщук М.В., Романюк А.С., Старецька Л.І., Ткаченко Г.І., Угрин Л.Я.- Львів, 1991.- Ч. ІІ.- 136 с. ( 1,5 др.арк.)
 3. Кухта Б., Романюк А. та інші. Короткий політологічний словник. – Львів, 1994. – 412 с.
 4. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів/ Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. ( 1,2 др.арк.)
 5. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.2:Політичні процеси, системи та інститути/ Б.Кухта, А.Романюк, Л.Старецька та ін. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1997. – 336 с. ( 2,4 др.арк.)
 6. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.3:Політична свідоміст і культура/ Б.Кухта, Л.Климанська, А.Романюк та ін. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1998. – 556 с. ( 1,0 др.арк.)
 7. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.4: Міжнародна політика/ Б.Кухта, Г.Ткаченко, Л.Старецька. та ін. – Вид.2-ге, випр. і доп.- Львів: Кальварія, 1999. – 436 с. ( 0,5 др.арк.)
 8. Кухта Б., Романюк А., Поліщук М. Хто є хто в європейській та американській політології? Малий політологічний словник. – Львів: Кальварія, 1995. – 287 с. (2,1 др.арк.)
 9. Хто є хто в американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук. За ред. Б.Кухти – Вид.2-ге, перероб. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. ( 2,5 др. арк.)
 10. Кухта Б., Романюк А., Старецька Л., Угрин Л., Краківський О., Ткаченко Г. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. – Львів: Кальварія, 2003. – 500 с. ( 3,0 др. арк.)

Матеріали наукових конференцій, рецензії

 1. Integration and Disintegration Processes in the Party System of Ukraine// The Future of East-Central Europe. Ed. By A.Dumala & Z.J.Pietras. – Lublin: Maria Curie-Skladowska University Press. – 1996. – P.504-509.
 2. Конфлікт-компроміс: аналіз ціннісних орієнтацій активістів політичних партій Східної та Західної України // Політична опозиція: Теорія та історія, світовий досвід та українська практика. Матеріали науково-практичної конференції. – К. 1996. – С. 206-210.
 3. Моделі політичних визначень України в контексті європейського інтеграційного процесу // Україна і Центральна Європа: проблеми і перспективи інтеграції. Матеріали міжнародної конференції (Львів, 22-24 квітня 1999 р.)/ Упор. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД, 1999. – С.69-74.
 4. Джерела фінансування виборчих кампаній політичних партій // Міжнародна конференція «Політичні фінанси: регулювання і практика». Київ, 29.04.2002. – К., 2002. – С.111- 114.
 5. Урядова стабільність в Західній Європі та Україні: індикатори виміру та фактори впливу // Трансформація політичних систем України і Польщі в умовах європейської інтеграції: Тези конференції / Укладачі: Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004. – С.80 – 86.
 6. Розширення Європейського Союзу – наслідки для України //Україна-Польща-Німеччина. Матеріали VIII міжнародної наукової конференції «Національна ідентичність і європейська інтеграція: Україна- Польща-Німеччина», яка відбулася 15-19 вересня 2003 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С.76-80.
 7. Оцінка перспектив неофіційного фінансування президентської виборчої кампанії на підставі Закону «Про внесення змін до Закону України « Про вибори Президента України» від 18 березня 2004 року // Правове регулювання проведення виборів Президента України: Матеріали конференції. Київ, 28 квітня 2004 р. – К.: Нора-друк, 2004. – С.40 – 42.
 8. Парламентські вибори 2006 року в Україні та перспективи партійної системи // Дотримання демократичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 році: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка. – С. 39 – 47.
 9. Трансформація центрів впливу у Львівській області внаслідок виборів 2006 року // Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, Львів, 17 червня 2006 року/ Укл.: А.Романюк, Л.Скочиляс. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006 . – С.39-46.
 10. Основні тенденції змін у лівих партіях країн Західної Європи 1945-2007 років // Тези міждисциплінарної конференції «Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії», 29-30 листопада 2007 р. / Відп. за випуск професор А.Карась. – Львів, 2007. – С. 76- 78.
 11. Romaniuk A., Hayduk Y. System polityczny współczesnej Ukrainy a zachodnioeuropejskie demokracje: analiza porównawcza // Politologia i Stosunki Międznarodowe. Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej w 50. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. – Toruń: Wyd. Adam Marszalek, 2007. – T. 2. – S.277 284.
 12. Романюк А. Розвиток порівняльної політології у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть// Політична наука в Україні: стан і перспективи. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року)/Укл.Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів, ЦПД, 2008. – С.21-28.
 13. Романюк А. Оцінка рівня відповідності України критеріям, які необхідно виконати для вступу в НАТО і ЄС// Україна-НАТО: Регіональний вимір (Львів, 6 грудня 2008 року)/Укл.: Романюк А.С., Скочиляс Л. – Львів: ЦПД, 2008. – С.16-19.
 14. Романюк А. Ідейні основи політичних партій та рухів сучасної Європи// Матеріали І Науково-практичної студентської конференції: Ідейні основи соціально-політичних систем. Політичні ідеології: трансформація уявлень в контексті сучасності. – Львів: Філософський факультет ЛНУ ім. І.Франка: Центр політичних досліджень, 2009. – С.4- 9.
 15. Романюк А. «Дуже своєчасна книга»// Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Том ХІ. Тематичний випуск: Теорія та історія політичної науки: світовий та національний досвід. – Чернівці: «Бурек», 2012. – С.569-571.
 16. Романюк А.С. Вибори як наука. Рецензія на книгу: Шведа Ю.Р. Політичні партії у виборах: теорія і практика виборчої кампанії. Навч.-метод. посіб./Ю.Шведа// Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікація. – 2012, № 3. – С.261.

VІ. Аналітичні матеріали

 1. Політичні партії на Львівщині напередодні виборів 2006: Посібник-довідник // Укладачі: Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.. І.Франка, 2005. – 188 с.
 2. Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у період виборчої кампанії 2006. – Львів: ЦПД, 2006. – 124 с.
 3. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. та ін. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у квітні 2006 – березні 2007 рр. – Львів: ЦПД, 2007. – 116с.
 4. Грабовська С., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Стан громадянського суспільства в Україні: міжрегіональний зріз та Львівщина. – Львів: ЦПД, 2007. – 96 с.
 5. Адміністративна реформа в Україні: експертні оцінки. – Львів: ЦПД, 2009. – 28 с. (А.Романюк, Ю.Сокирка, Л.Скочиляс, О.Шиманова).
 6. Конституційна реформа в Україні: минуле і сьогодення. – Львів: ЦПД, 2009. – 36 с. (А.Романюк, Л.Балуцька, Ю.Сокирка, Л.Скочиляс, О.Шиманова).
 7. Романюк А., Скочиляс Л. Львівщина-2008: Аналіз державної політики на регіональному рівні (Інформаційно-аналітичний звіт). – Львів: ЦПД, 2009. – 144 с.
 8. Романюк А.С., Сокирка Ю.М. та ін. Від соборності до незалежності: стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. – Львів: ЦПД, 2009. – 140 с.
 9. Балуцька Л., Мельникова Н., Романюк А. та ін. Перспективи політичної реформи в Україні у контексті президентських виборів 2010 року. – Львів: ЦПД, 2010. – 132 с.
 10. Романюк А.С. Перспективи соборності України у світлі президентських виборів 2010 року // Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року: Матеріали круглого столу / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД, 2010. – С. 8 – 14.
 11. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. та ін.. Електоральна карта Львівщини у міжрегіональному зрізі. – Львів: ЦПД, 2010. – 168 с.

Біографія

Народився у 1956 р. У 1978 р. закінчив із відзнакою історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію (кандидат філософських наук). У 2008 році захистив докторську дисертацію (доктор політичних наук). Загальний стаж роботи в університеті 38 років. З 1995 року керівник Центру політичних досліджень. Автор двох та співавтор трьох монографій. Має авторський навчальний посібник і співавтор 12 навчальних посібників (останній побачив світ у 2017 р.). Автор 114 наукових публікацій. Науковий редактор піврічника «Студії Центральної та Східної Європи», який видається в Польщі. Член двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій. Читає 5 спецкурсів. З 4-х має авторські навчальні посібники. Проходив стажування у США, Німеччині, Польщі.

Розклад