Джунь Валерій Володимирович

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-72

Наукові інтереси

Філософія спорту

Курси

Публікації

Філософсько-містичні засади творчості Г.С. Сковороди (Львів, 1992)

Українська філософія в контексті утвердження української ідеї (Мюнхен-Львів, 1995)

Структура суб’єктивності в ставленні людини до свого здоров’я (Львів, 1997)

Морально-етичні проблеми спорту в Україні(Львів, 2002)

Від стилю життя до етосу ( Харків – Львів, 2003)

Етос спорту в контексті етосу то¬талітаризму і демократії (Львів, 2004)

Мораль переконання і мораль відповідальності як основа побудови спортивної деонтології (Львів, 2005)

Загальна характеристика спортивної деонтології(Львів, 2005)

Принцип правдивості в спортивній деонтології (Львів, 2005)

Проблеми етосу сучасного спорту(Львів, 2005)

Принцип автономії особи в спортивній деонтології(Львів, 2005)

Принцип гідності особи в спортивній деонтології (Львів, 2006)

Принцип цілісності особи в спортивній деонтології (Львів, 2006)

Принцип справедливості особи в спортивній деонтології(Львів, 2006)

Біографія

Народився 16 березня 1952 у с. Березівка Житомирської області;

філософ, кандидат філософських наук (тема дисертації – “Діалектика об’єктивного і суб’єктивного у формуванні розумних потреб особи при соціалізмі”, 1987);

1995 – доцент;
1978 – закінчив філоський факультет Київського університету;

1986 – закінчив аспірантуру Львівського університету;

1978-1983 – працював асистентом у Рівненському педагогічному інституті

1986-1989 – викладач, 1989–1994 – старший викладач, 1994-2003 – доцент Львівського інституту фізичної культури;

з 2003 – доцент ЛНУ ім. І. Франка.

Розклад