Mykola Prytula

Position: Chairperson, Discrete Analysis and Intelligent System Department

Scientific degree: Doctor of Physical and Mathematical Sciences

Academic status: Professor

Email: pmm@lnu.edu.ua

Research interests

asymptotic methods of nonlinear mechanics; theory of integrable nonlinear dynamic systems on manifolds

Courses

Publications

Градієнтно-голономний метод дослідження нелінійних еволюційних рівнянь на функціональних многовидах [Текст] : дис… д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Притула Микола Миколайович ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Л., 1998. – 272 л. – л. 188-211

Метод Лі-алгебричних апроксимацій у теорії динамічних систем / О. Бігун, М. Притула // Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2004. – Т. 1. – С. 24-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2004_1_6

Аналіз повної інтегровності чотиривимірної редукції нелінійної інверсної динамічної системи Кортевега-де Фріза / О. Воробйова, М. Притула // Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2005. – Т. 2. – С. 26-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2005_2_6

Ергодичні динамічні системи: порядок та хаос / М. (мол.) Боголюбов, А. Прикарпатський, М. Притула // Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2005. – Т. 2. – С. 9-16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2005_2_4

Ітераційні методи розв’язування задачі про розподіл тиску газу в трубопроводах / Я. П’янило, М. Притула, Б. Землянський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2005. – Вип. 1. – С. 97-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2005_1_12

Транспортні задачі на мережах / Н. Притула, М. Притула // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2005. – Вип. 2. – С. 143-150. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2005_2_14

Математичні моделі неусталеного руху газу в об’єктах газотранспортних систем / Я. П’янило, М. Притула, Н. Притула // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 4. – С. 69-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2006_4_9

Метод відокремлення змінних: від Ейлера до сьогоднішніх днів / А. Прикарпатський, П. Каленюк, М. Притула // Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2006. – Т. 3. – С. 105-112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2006_3_14

Солітонні розв’язки для інверсної модифікованої нелінійної динамічної системи Кортевега-де Фріза / О. Меньшикова, М. Притула // Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2006. – Т. 3. – С. 88-93 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2006_3_11

Видатний український математик і просвітник Володимир Левицький (до 135-річчя від дня народження) / О. Бобик, М. Притула, Б. Пташник, П. Хобзей // Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2007. – Т. 4. – С. 428-438. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2007_4_40

Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів руху поїздів / М. Притула, Р. Шпакович // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 5. – С. 139-145. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2007_5_15

Графи з заданою системою маршрутів і структурною стійкістю / М. Притула // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 7. – С. 154-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2008_7_19

Розрахунок параметрів керування потоками газу в магістральних системах / М. Притула // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 12. – С. 134-143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2010_12_16

Аналіз економічної рівноваги математичної моделі споживання типу Коба-Дугласа з нечітко заданими параметрами асоційованої фінансової мережі / І. Твердохліб, М. Вовк, М. Притула, Я. Прикарпатський // Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2011. – Т. 8. – С. 217-229. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2011_8_20

Бігамільтоновість і точні розв’язки узагальненої динамічної системи типу Бюргерса / А. Кіндибалюк, М. Притула // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 2011. – Вип. 74. – С. 109-121. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mech_mat_2011_74_15

Повна інтегровність нелінійної гідродинамічної системи типу Кортевега–де Фріза / М. О. Старчак, М. М. Притула // Доповiдi Національної академії наук України. – 2011. – № 5. – С. 32-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2011_5_7

Застосування степеневих базисних функцій МСЕ до розв’язування сингулярно збуреної крайової задачі адвекції-дифузії / А. Кіндибалюк, М. Притула // Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2012. – Т. 9. – С. 140-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2012_9_14

Функціонально-операторний аналіз проблеми збіжності для методу дискретних апроксимацій Ф. Калоджеро в банахових просторах / М. Люстик, А. Прикарпатський, М. Притула, М. Вовк // Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2012. – Т. 9. – С. 168-179. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2012_9_16

Моделювання архітектури та функціональності програмно-технічного комплексу для автоматизації управління магістральними газопроводами / В. Чекурін, М. Притула, О. Химко // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 18. – С. 209-218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2013_18_24

Модифікований метод Лі-алгебричних апроксимацій для еліптичних рівнянь з неоднорідними крайовими умовами / А. Кіндибалюк, М. Притула // Вісник Львівського університету. Серія : Прикладна математика та інформатика. – 2013. – Вип. 19. – С. 55-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_prmat_2013_19_9

Моделювання та прогнозування економіко-екологічних процесів [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. М. Притула ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 250 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 249-250. – 100 экз.

Микола Миколайович Притула [Текст] : біобібліогр. довід. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред. Ю. М. Щербина]. – Львів : ПАІС, 2016. – 46, [1] с. – Назва обкл. : Притула Микола Миколайович. – 100 экз. – ISBN 978-617-7065-55-4

Biography

Birth – the 25th of May, 1946, Nesnaniv village, Lviv region;

1969 – graduated from the Faculty of Mathematics and Mechanics at Ivan Franko State University of Lviv;

1969-1970 – engineer-programmer at “The General Department of Statistics in Lviv Region”

1970-1971 – engineer -programmer at the West-Ukrainian Geophysical Explorer Expedition;

1971-1973 – service in the army;

1973-1978 – engineer -programmer at the West-Ukrainian Geophysical Explorer Expedition;

1980-1984 – assistant of the Computational Mathematics Department at the Faculty of Applied Mathematics;

1982 –PhD;

1984-1999 – docent of the Optimal Process Theory Department at the Faculty of Applied Mathematics;

1988-1996 – deputy dean;

1998 – Doctor of Physical and Mathematical Sciences;

1999 – Professor;

Since 2003 – Head of the Department of Discrete Analysis and Intelligent System

Schedule